Açık Veri Nedir?


Açık Veri Nedir?

Açık Veri, girişimcilere, akademisyenlere, uygulama geliştiricilere ve diğer vatandaşlarımıza sunulmak üzere anonimleştirilmiş ve bilgi güvenliği kapsamında mahremiyeti sağlanmış ve herkese açık bir şekilde sunulan veridir.

  • Açık Veri kullanılabilir, işlenebilir ve üçüncü kişiler tarafından üzerinde değişiklikler yapılabilir bir yapıda olduğu için herhangi bir kontrol mekanizması ve kısıtlama söz konusu değildir.
  • Açık Veri farklı kurum ve kişiler tarafından aynı veriler üzerinde birlikte çalışma imkanı sunarak yapılacak çalışmalardan yüksek seviyede verim elde edilmesini sağlar.
  • Açık Veri Platformu ile, veriyi sunan ve bu platforma veri sağlayan kurumların hem ekonomik hem de sosyal anlamda verimlilikleri artar, etkin, şeffaf ve halkın yönetime daha çok katıldığı bir yönetişim anlayışının hakim olmasını sağlar.
  • Açık Veri, girişimcilerin kolayca erişebilmesi sayesinde şehrin dinamikleri hakkında daha detaylı, güncel ve doğru bilgiye tek noktadan zahmetsizce erişebilmeleri sayesinde daha doğru kararlar alarak ekonomiye katkı yapmalarını sağlar.
  • Açık Veri, uygulama geliştiricilerin güncel ve doğru verilere ulaşarak şehir hayatını kolaylaştıracak farklı uygulamalar geliştirmesi ile vatandaşlarımızın hayat kalitesinin artmasına ve yeni teknoloji firmalarının gelişmesine katkı sağlar.
  • Açık Veri, akademisyenler tarafından kullanılabileceği gibi şehir yönetiminde yer alan kişi, kurum ve kuruluşların planlama, politika geliştirme, yeni teşvik mekanizmaları oluşturulması, olası yeni iş birliklerinin kurulması ve bürokratik süreçlerin azaltılması konusunda fayda sağlar.