You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

İlçelerden Toplanan Katı Atık Miktarı

İlçe Belediyelerinin ve Özel Firmaların Topladığı Katı Atık Miktarı Bilgileridir.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated September 23, 2022, 11:19 (+0300)
Created June 28, 2022, 10:44 (+0300)