You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

İlçelerden Toplanan Katı Atık Miktarı [Draft]

İlçe Belediyelerinin ve Özel Firmaların Topladığı Katı Atık Miktarı Bilgileridir.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 28, 2022, 10:45 (+0300)
Created June 28, 2022, 10:44 (+0300)