You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

Ücretsiz Wi-Fi Kullanım Sayıları

Şehirde bulunan ücretsiz internet noktalarına bağlanan cihazların sayısıdır.

Veri ve Kaynaklar

Ek Bilgi

Alan Değer
Yazan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bakımcı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Son Güncelleme Tarihi Haziran 21, 2022, 13:15 (+0300)
Created Haziran 21, 2022, 13:14 (+0300)