İçeriğe geç

Kullanım Koşulları

Konya Büyükşehir Belediyesi (bundan sonra KBB olarak anılacaktır) tarafından kullanıcılara farklı akademik çalışmalar, iş geliştirme, uygulama geliştirme, yatırım yapma, farklı analiz ve yorumlama çalışmaları vb. alanlarda yarar sağlaması amacıyla yasal olarak paylaşılmasında herhangi bir mahsur olmayan veriler https://acikveri.konya.bel.tr internet adresinde yer alan Konya Açık Veri Portali’nde hizmete sunulmaktadır. Konya Açık Veri Portali’nde paylaşılan verileri herhangi bir amaçla kullanmanız, aşağıda belirtilen tüm şartları ve veri paylaşımı ve kullanımı ile ilgili başta KVKK olmak üzere tüm yasal dayanak, hüküm ve mevzuatı ve bu hükümlerden kaynaklanacak her türlü sorumluğu kabul ve taahhüt ettiğinizi beyanınız anlamına gelmektedir. Hizmete alınan bu portaldeki verileri kullanırken söz konusu şart ve hükümlere uymamanız durumunda Konya Açık Veri Portali yetkililerinin verileri kullanmanızı sonlandırma hakkı saklıdır. Bu koşullar gerçek ve tüzel tüm kullanıcılar için geçerlidir. Ayrıca farklı veri setleri için belirlenen ek kullanım koşulları da tarafınızca kabul edilmiş sayılacaktır.

KBB, Açık Veri Portali üzerinden KVKK, Fikri Mülkiyet Hukuku ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun olan veri setlerini belirlemekte ve çeşitli amaçlarla kullanmak isteyen kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Kullanıcılar hizmete alınan bu veri setlerine erişerek, bu portalden elde edilmiş olan verileri türeterek farklı amaçlarla kullanmak suretiyle bu kapsamda oluşturulmuş olan Kullanım Şartlarını kabul etmiş sayılırlar. Elde etmiş olduğunuz verinin herhangi bir 3. kişi veya bir tüzel kişilik adına kullanılması, türetilmesi, fayda sağlanması durumunda; ilgili şahıs veya tüzel kişilik adına bu verileri kullanmak için Kullanım Şartlarına uymalarını sağlayacağınızı beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Tanımlar:

Veri: Konya Açık Veri Portali’nde yer alan veri setleri kapsamındaki her türlü bilgidir.

Veri Sahibi/Sağlayıcısı: Konya Açık Veri Portali’ne veri girilmesi ve güncellenmesini sağlayan kişi veya kurumdur.

Kullanıcı: Konya Açık Veri Portali’ni kullanan gerçek veya tüzel kişiler.

  • Konya Açık Veri Portali’nde sunulan tüm verilerin fikri mülkiyet hakları Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup bir başka kişi/kurum/kuruluşa devredilemez. Bu kullanım koşulları bu hakların kullanımı konusunda size yetki verildiği anlamına gelmez.
  • Konya Açık Veri Portali, KBB ve diğer kişi veya kurumlar tarafından sağlandıktan sonra KBB tarafından kontrol edilerek yayına alınan verileri içermektedir. KBB, bu verilerin gerçek, doğru, kesin, net ve güncel bilgiler içerdiğine dair garanti vermez. Veriler açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın, "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" temelinde sunulur. Portalde yer alan verilerin; doğruluğu, güncelliği ve kapsamı hakkında inceleme ve doğrulama yapmadan kullanılamayacağını kabul etmiş sayılırsınız. Veri Sahibi/Sağlayıcısı, 3. tarafların talepleri de dahil olmak üzere hatalı, eksik, güncel olmayan vb. verilerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı (sınırlama olmaksızın, kullanım kaybı, zaman veya veri kaybı, hizmetin aksaması, ticari kayıp, kâr veya tasarruf kaybı dahil) kayıp ve zararlardan sorumlu değildir. Veri kullanımınız neticesinde doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek bu tür zarar veya kayıplarınızdan Veri Sahibi/Sağlayıcısını sorumlu tutamayacağınızı beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.
  • Konya Açık Veri Portali’nde yer alan verilerin oluşturulması, yayımlanması, güncellenmesi ve silinmesi yetkisi tamamen Veri Sahibi/Sağlayıcısı olan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Veriler güncellenebilir, silinebilir, eklenebilir ve/veya üzerine yazılabilir ve verilerle ilgili bu tür tanımlamalar Veri Sahibi/Sağlayıcısı tarafından belirlenir. Bu verilerin eski sürümlerini saklayıp saklamamak KBB yetkisindedir. Konya Açık Veri Portali’nde yer alan verilerin 3. Kişiler tarafından farklı ortamlarda üretilerek ya da değiştirilerek sunulmasından KBB sorumlu değildir.
  • Bu kullanım şartları, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve yasalara göre yorumlanacaktır. Bu Kullanım Koşullarından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir.
  • Bu kullanım koşullarında yer alan maddelerde herhangi bir değişiklik yapılması ya da mevcut hakların kullanılma yetkisinden feragat edilmesi, kullanıcı ve KBB arasında yazılı olarak ele alınan herhangi bir araç dışında kabul edilmeyecektir.
  • Bu kullanım şartları kullanıcı ve KBB arasında Konya Açık Veri Portalinde yer alan verilerin kullanımı ile ilgili tüm maddeleri içerir ve daha önce belirlenmiş olan diğer anlaşmaların yerine geçer, KBB tarafından yazılı bir şekilde değiştirilmedikçe geçerliliğini koruyacak, bunun dışında ek şart ve durumlar kabul edilmeyecektir.
  • Bu kullanım koşullarından herhangi bir maddenin yetkili Mahkeme vb. kurumlar tarafından geçersiz sayılması durumunda, bu durum yalnızca ilgili madde ile ilgilidir; diğer maddeler aynen yürürlükte kalacaktır.
  • KBB bu kullanım koşullarında geçen maddelere dayanarak herhangi bir yasal hakkını kullanmaz veya kullanmaktan kaçınırsa, bu hakkından feragat etmiş anlamına gelmeyecek, bu hakkı kullanması daima saklı kalacaktır.